Tư vấn hỗ trợ

0775.333.555

BÀI CÚNG VĂN KHẤN NGÀY GIỖ BỐ

Mâm cúng giỗ thông thường là đồ mặn bao gồm các món sau:
1 con gà luộc
1 miếng thịt heo luộc
8 đĩa xôi
8 chén cơm
1 mâm ngũ quả
1 bình hoa tươi
1 bộ đồ cúng, giấy tiền, vàng mã, giấy đất
Trầu têm cánh phượng
Cau tươi
Trà
Thuốc
Rượu trắng
 


Văn khấn ngày giỗ bố
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.
- Con kính lạy các ngài Thần Linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.
- Con kính lạy chư Gia Tiên Cao Tằng Tổ Tiên nội ngoại họ…
- Con kính lạy Ông..., bà...
- Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

Tín chủ (chúng) con là:… Tuổi… cùng toàn thân gia quyến
Ngụ tại:…
Hôm nay là ngày… tháng… năm… (Âm lịch).

Chính ngày giỗ của:…

Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tất thành.

Thành khẩn kính mời:…
Mất ngày tháng năm (Âm lịch):…
Mộ phần táng tại:…

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, Con kính mời ông..., bà... cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Cô Dì và toàn thể các Hương Linh Gia Tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo! 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).
Nguồn : Sưu tầm !
Danh mục
Danh sách so sánh